Импланти Neobiotech - серия IS3

Зъбните импланти от серията IS3 са последната разработка на производителя Neobiotech. За разлика от серията IS2 те са класически bone level импланти - изцяло вътрекостни импланти. Същевременно имат и част, която осигурява така нареченото маргинално запечатване - marginal sealing, която комбинация към момента не се открива при никоя друга имплантатна система в света - или поне такава е информацията на нашия екип, ако грешим, моля да ни уведомите своевременно!

Триизмерна схема на оздравителния процес около зъбен имплант от серията IS3. Вижда се разположението на костните гредички около имплантатната платформа и срастването на меките тъкани върху напречната част на зъбния имплант. Формира се циркулярен съединителнотъканен маншон - според производителя той много наподобява ligamentum circulare около шийката на естествения зъб, въпреки че един зъбен имплант по никакъв начин не представлява естествен зъб. В този ред на мисли основателят на Neobiotech д-р Йонг - Ку Хоо каза по време на един семинар "What God gave you, I could not give you!" От биологична гледна точка зъбните импланти са само заместители на собствените зъби на пациента и по никакъв начин не притежават техните качества - тъй като зъболекарят е само човек и може само да подражава на креативността на Бог (според креационистите) или на природата - според привържениците на еволюционната теория, към които принадлежат и повечето членове на нашия екип.